Bij veel van mijn artikelen krijg ik het commentaar “eens”, “oneens” of iets wat begint met “ja maar”, of nog erger…. “JA MA”. Daar moet je natuurlijk tegen kunnen als je dingen begint te posten en is natuurlijk ook wel te verwachten als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, maar is het wel terecht of nog beter …… wat voegt het toe. Het kan soms voor een schrijver van een artikel of post best vervelend overkomen als commentaar wordt gegeven dat eigenlijk niets toevoegt. Dat is ook de strekking van het plaatje dat hoort bij dit artikel: “de hordes die mensen opwerpen tot het schrijven van nieuwe artikelen, of door het niet serieus in gaan op de inhoud”.

Zie ik het als kritiek? Nee hoor, eerder soms als ergernis omdat het niets toevoegt. Ik ben in principe zeer geïnteresseerd in de meningen van andere mensen. Al helemaal als het een toevoeging is op een van mijn schrijfsel. Is het ook altijd zinvol om in te gaan op tegenargumenten? Ja en nee. Als het zinnige tegenargumenten zijn kun je daar zeker in meegaan. Maak vaker komt het ook voor dat mensen met een tegenargument komen middels een link waarom je juist het hele artikel hebt geschreven. Of nog erger, er komt een afsluitend iets van “ja ma(ar), voor mij werkt het”.

Hetzelfde zie je ook vaak terug komen bij andere mensen in de hardloop community. Ze posten iets en op het moment dat iemand “gefundeerd” commentaar heeft, zijn ze boos en nemen ze het persoonlijk. Terwijl het natuurlijk nooit de bedoeling is om iemand te kwetsen.

Hoe komt het nu dat zoveel mensen verkeerd geïnformeerd zijn?

Heel simpel, er staat zo gigantisch veel informatie op het internet. Ook de verkeerde informatie en voor alles wordt wel een argument gegeven waarom het juist goed of slecht is. Hieronder een opsomming van redenen waarom mensen verkeerd geïnformeerd zijn en vaak dus ook blijven:

 1. Correlatie is geen causaliteit
  Wat houdt de term correlatie eigenlijk in? Een correlatie houdt in dat twee variabelen op een ordelijke manier een bepaalde samenhang vertonen. Echter, een correlatie betekent niet hetzelfde als causaliteit (i.e. oorzaak-gevolg relatie). In andere woorden, correlaties vertellen ons niet of er een oorzaak en gevolg relatie tussen twee variabelen bestaat. Een tekstboek voorbeeld waarbij wel een correlatie aanwezig is, maar waarbij geen sprake van een causaal verband is: als er meer ijsjes worden verkocht (variabele X) dan stijgt het aantal verdrinkingen (variabele Y). Waarschijnlijk heeft het te maken met een andere variabele (we zullen het even Z noemen hier) die bestaat uit een toename van de buitentemperatuur.
 2. Confirmation bias
  Dit wordt ook wel voorkeur voor bevestiging genoemd. Het verwijst naar de neiging van mensen om meer aandacht en waarde te hechten aan informatie die de eigen ideeën of hypotheses bevestigt. Met andere woorden je gaat op zoek naar informatie die jouw ideeën bevestigt en die resultaten (ook al zijn ze incorrect) vind je dan ook terug. Een mooi voorbeeld is een zoektocht naar de termen “aspartaam” en “ongezond”. Je krijgt dan pakweg 50.000 pagina’s te zien waarin vermeld wordt dat aspartaam ongezond is. Helaas is niets minder waar.
 3. Het Dr. Fox effect
  Als iemand non-verbaal overtuigend en positief overkomt, kan de inhoud van de boodschap geloofwaardig overkomen. Zelfs als de inhoud van slechte kwaliteit is. M.a.w. verpakking doet er meer toe dan de inhoud. De naam van dit effect komt van Dr. Myron Fox. Een verzonnen karakter, dat werd ingevuld door een acteur die een presentatie gaf over speltheorie aan een zaal van experts. De presentatie was een compleet verzinsel, maar kreeg toch lovende kritieken van de experts. Een prachtig pakkend en leuk verhaal over de zin van rekken na het hardlopen (omgeven met leuke plaatjes en grafiekjes) wordt snel geloofd. Helaas is ook hier niets minder waar.
 4. Het backfire effect
  Dit effect beschrijft dat het eigenlijk onmogelijk is om online een discussie te winnen. Hoe meer je de ander probeert te overtuigen met artikelen, plaatjes, quotes, links. Hoe meer je de tegenpartij zichzelf laat verdedigen en overtuigen van zijn eigen gedachten. Hetzelfde gebeurt ook in je eigen gedachten. Het effect versterkt dus je eigen overtuigingen.
 5. Het Dunning-Kruger effect
  Het Dunning-Kruger effect is een psychisch verschijnsel. Het treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn. Incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten. Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn. Dat kan een verklaring zijn voor het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen. Zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze zichzelf te hoog inschatten, terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze anderen te hoog inschatten. Het verschijnsel is waargenomen door tal van filosofen onder wie de Brit Bertrand Russell, die er het volgende over opmerkte: “In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn”.

Conclusie

Ik doe behoorlijk wat onderzoek voordat ik uiteindelijk iets publiceer. Tevens overleg ik veelvuldig met professionals over de betreffende onderwerpen. Het is dus niet zomaar een mening die ik probeer te verkondigen. Ik denk dat het noodzakelijk is om als blogger sceptisch te zijn om zo de lezer te helpen met het inzichtelijk te maken welke informatie wel en niet klopt.

Wat is nu de bedoeling van dit artikel? Wil ik geen commentaar meer? Ja natuurlijk wel. Alles wat helpt om mijn informatie beter en vollediger te krijgen omarm ik en ik zal me ook niet zo snel uit het veld laten slaan of je het er nu mee “eens” of “oneens” bent. Maar kom nu niet met een “ja ma(ar)” aan, dat is gewoon wat moeilijker te verwerken 😉

Delen via: